رفتن به نوشته‌ها

برچسب: امتیاز نویسندگان مقاله به ترتیب

امتیاز صاحبان اثر در انتشارات بوعلی- امتیازات یک نویسنده و مولف

امتیاز صاحبان اثر در انتشارات بوعلی- امتیازات یک نویسنده و مولف چاپ کتاب را می‌توان از تخصصی‌ترین امور دانست، چرا که میزان دانش مؤلف آن…