رفتن به نوشته‌ها

برچسب: تبدیل پایان نامه به کتاب

کتاب مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری

کتاب مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری کاملترین کتاب آموزشی به انضمام تهیه وتنظیم: مریم…