رفتن به نوشته‌ها

برچسب: تبلیغات شبکه های اجتماعی بهترین روش برای افزایش سود

چاپ کتاب در زمینه مدیریت و مدیریت تبلیغات

چاپ کتاب در زمینه مدیریت و مدیریت تبلیغات کتاب ارزش تبلیغاتی شبکه های اجتماعی در انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی منتشر شد. ارزش تبلیغاتی شبکه…