رفتن به نوشته‌ها

برچسب: پیشینه پیدایش چاپ کتاب در ایران

چاپ کتاب به شیوه جدید از کجا شروع شد ؟

چاپ کتاب مفهومی متفاوت با کتابت یا همان تالیف کتاب دارد. نوشتن کتاب تاریخی بسیار طولانی دارد، تالیف کتاب ها در گذشته به صورت های مختلفی انجام می…